Facebook LinkedIn език English

Mind your Action!


ActiveMind е консултантска компания, отговаряща на нуждите на своите клиенти от експертни решения по обичайни и специфични въпроси на управлението и развитието на човешките ресурси!

Успешния път в бизнеса е ваш, ние се грижим да не спира движението!