Facebook LinkedIn език English

HR Услуги

Администриране на персонал и изчисляване на заплати

  • Назначаване, преназначаване и освобождаване на служители;
  • Администриране на отпуски и болнични;
  • Поддържане на лични трудови досиета;
  • Навременно отразяване на нормативните изменения, касаещи персонала, трудовите и осигурителни взаимоотношения;
  • Трудово-правни консултации;
  • Месечно изчисление и приключване на трудови възнаграждения;
  • Изготвяне и подаване на придружаваща документация (декларация образец 1 и 6);
  • Подаване на болнични в НОИ;
  • Изготвяне на справки, отчети, удостоверения, служебни бележки;
  • Консултации, свързани с осигурителните отношения и законодателство.

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.