Facebook LinkedIn език English

HR Продукти

Бонусни схеми и системи за ползване на социални придобивки

Целта на предлагания продукт е да помогнем на организациите да разработят и въведат краткосрочни и/или дългосрочни бонусни схеми, както и пакет социални придобивки, за да повишат мотивацията на служителите си и тяхната ангажираност към компанията.

Нашата роля в този процес включва:

 • Разработване на бонусни схеми.
 • Активно участие при въвеждането на бонусните схеми в работата на организацията.
 • Съдействие в определянето на стратегията, финансирането, предлагането и комуникацията на пакет от допълнителни придобивки.

Процесът на разработване и въвеждане на бонусни схеми включва:

 • Определяне на целите, които си поставя организацията
 • Определяне на видовете бонуси, които ще се разпределят
 • Определяне на целевите групи
 • Избор на критерии за определяне на бонусите
 • Разработване на инструмент за изчисляване на бонусите
 • Разработване на методика за разпределение на бонусите

Процесът на разработване и въвеждане на системи за ползване на социални придобивки включва:

 • Определяне на видовете социални придобивки
 • Определяне на групите работници и служители, които ще ги ползват
 • Определяне на критерии за разпределяне на социалните придобивки
 • Разработване на система за ползване на социалните придобивки

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.