Facebook LinkedIn език English

HR Услуги

HR Мениджмънт

„HR Мениджмънт“ е услуга, която има за цел да обхване всички дейности по управление на човешките ресурси, да ги анализира, да предложи оптимизация или нови решения, както и да създаде инструменти за изследване, оценка, анализ и поддържане на всички HR процеси.

„HR Мениджмънт“ е услуга, която предлага HR експертиза, съобразена с нуждите на вашия бизнес.

Ето няколко причини да изберете услугата „HR Мениджмънт“:

 • Можете да получите точно това, което ви трябва. Независимо дали имате нужда от постоянна HR подкрепа, помощ с конкретен проект или въпрос, или стратегически поглед за това как да извлечете максимума от вашите инвестиции в човешки капитал.
 • Ние отделяме време да разберем Вашия бизнес. Предлагаме персонализирани HR решения, силно фокусирани върху вашата култура и бизнес стратегия. Стремим да задоволим вашите HR нужди по начин, който допринася за настоящите цели на вашата организация.
 • Ние започваме с това, което Вие си представяте като краен резултат за Вашия бизнес. Нашият подход е резултатно ориентиран. Усилията ни са рамкирани от основните цели, заедно със стъпките, ресурсите и опитът, необходими за постигането на тези резултати.

Съдържание на услугата „HR Мениджмънт“:

 • Организационна диагностика
 • Проучвания на мнението служителите
 • Създаване на стратегии, политики и планове по управление и развитие на ЧР
 • Анализ на организационна структура, проектиране на длъжности. Инженеринг и реинженеринг на компанията
 • Разработване или актуализация на длъжностни характеристики
 • Разработване и развитие на компетентностни модели
 • HR Политики и процедури. Изготвяне на вътрешнофирмени нормативни документи по УЧР
 • Управление на представянето на служителите
 • - Тестова и интерактивна диагностика
  - Оценка на потенциал (Центрове за оценка и развитие)
  - 360 градусова обратна връзка
 • Развитие на служителите
  - Програми за развитие на средния мениджмънт
  - Системи за кариерно развитие
  - Система за управление на талантите

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.