Facebook LinkedIn език English

HR Услуги

HR Одит

Същност на одита на човешките ресурси

Одитът представлява независим и обективен процес на оценка на дейностите, политиките и практиките по управление на човешките ресурси, както и връзката между тях и стратегиите и целите на организацията.

HR одитът е насочен към правилното изграждане и функциониране на Система за управление на човешките ресурси, и диагностициране и предотвратяване на възможни проблеми в управлението на персонала. Одитът на човешките ресурси подпомага ефективното управление на човешките ресурси, набирането и подбора на персонал, инвестирането в хора, оценката на потенциала на наличния човешки ресурс, обучението и развитието на хората и изграждането на организационната култура.

HR одитът ще помогне на мениджърите да идентифицират какво липсва в организацията или какво се нуждае от подобряване. Той е ефективен само и единствено, когато организацията е готова да се ангажира и да развива функциите по управление на човешките ресурси, за да достигнат потенциала си и да подпомагат реализирането на мисията и целите, които компанията си е поставила.

Основната цел на процеса по одит на човешките ресурси е да се оцени ефективността на следните HR дейности (политики, процедури и практики) и да се предложат варианти за тяхното подобряване:

  • Актуално състояние на организационната структура;
  • Актуално състояние на длъжностите и длъжностните характеристики;
  • Набиране и подбор на персонал;
  • Административно обслужване на персонала;
  • Обучение и развитие на персонала в организацията;
  • Кариерно развитие;
  • Системи за възнаграждение;
  • Оценка и атестация на персонала;
  • Оценка на мотивацията на персонала и изграждане на мотивационни схеми;

Като консултанти ние ще Ви представим анализ на резултатите от проведените изследвания и наблюдения. На база на получените резултати, нашият екип ще подготви своите препоръки за повишаване на ефективността и оптимизиране на HR практиките в организацията Ви.


Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.