Facebook LinkedIn език English

HR Продукти

Оценяване и градиране на длъжности

Целта на продукта е да се създаде инструмент, с който да бъдат оценени и подредени (градирани) длъжностите в организацията.

Процесът на оценка на длъжностите съдържа следните основни дейности:

  • Анализ на организационната структура;
  • Анализ на длъжностите
  • Актуализиране на длъжностни характеристики с цел привеждането им в изряден вид, който да позволява да бъде оценена съответната длъжност;
  • Създаване на критерии за оценка на длъжностите;
  • Създаване на инструмент за оценка на длъжностите;
  • Създаване на работна група за оценка на длъжностите. Обучение на оценяващите;
  • Оценяване на длъжностите;
  • Преглед на оценката;
  • Валидиране на резултатите от оценката на длъжностите;
  • Градиране на длъжностите.

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.