Facebook LinkedIn език English

За нас

Принципи на работа

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

За да бъдем наистина полезни, ние адаптираме всяка своя програма към специфичните нужди и проблеми на клиента. Нашето внимание и разбиране към индивидуалния профил на клиента е гаранция за неговото сътрудничество и доверие, без които не би имала успех нито една наша инициатива.

ИСТИНАТА НЯМА АЛТЕРНАТИВА

Ние държим да казваме това, което виждаме. Предпочитаме да сме по-скоро нелюбезни, отколкото да премълчим истината, защото вярваме, че преди всичко клиентът очаква да чуе истината за себе си, а не търговските интереси на консултанта.

ДЕЙСТВАЙ, ЗА ДА РАЗБИРАШ

Древната китайска мъдрост гласи: “Когато слушам, забравям. Когато виждам, помня. Когато действам, разбирам." Държим на интерактивността в работата си, защото сме убедени, че най-добрият начин да подпомогнеш едно личностно или организационно развитие е действието.

ПАРТНИРАЙ – НЕ ДАВАЙ РЕЦЕПТИ

Нашите програми и консултации целят да въвлекат клиента в самия процес на работа, да осигурят неговата активна и ангажирана позиция. Ролята на пасивен „пациент" не дава трайни и ефективни резултати.

УЧИ СЕ ОТ КЛИЕНТА

Дълбоко сме убедени, че работата с клиента е взаимен обмен на знания. Практиката ни е научила, че опитът и интелигентността на нашите клиенти е една от основите, на която изграждаме собствения си профeсионализъм.