Facebook LinkedIn език English

HR Продукти

Разработване на системи за определяне нивата и управление на възнагражденията

Целта на продукта е да се създаде и внедри система за управление на възнагражденията в организацията.

Процесът по разработване на система за определяне на нивата на възнагражденията и управление на заплащането включва:

 • Оценка и градиране на длъжностите
 • Групиране на длъжностите по нива
 • Разработване на:
  - политика по динамиката на заплатите
  - политика по равнището (нивата) на заплатите
  - политика по структура на заплатите;
  - политика по диференциация на заплатите.
  - методология за определяне на заплатите;
 • Представяне на системата за управление на възнагражденията пред мениджмънта и персонала
 • Обучение на специалисти и длъжностно лице, които ще работят със системата за оценка на длъжностите и управление на възнагражденията

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.