Facebook LinkedIn език English

HR Продукти

Разработване на вътрешнофирмени нормативни документи по УЧР

  • Разработване на Правилник за вътрешния трудов ред,
  • Разработване на Вътрешни правила за организация на работната заплата
  • Етичен кодекс на компанията
  • Правилник за ползване на социални придобивки
  • Правилник за ползване на служебни автомобили
  • Правилник за устройство и дейност на фирмата
  • Правилник за работа на определена фирмена структура и др.

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.