Facebook LinkedIn език English

HR Продукти

Системи за оценка и атестиране на персонала

Целта на продукта е да се създаде и внедри система за оценка и атестиране на всички работници и служители в организацията.

Процесът по разработване и въвеждане на система за оценка и атестиране на персонала включва:

 • Определяне основните цели на оценяването
 • Избор на метод за оценяване съобразен със спецификата на дейността на клиента
 • Определяне критериите за оценка
 • Изготвяне на атестационни формуляри
 • Разработване на Правилник за провеждане на оценяването
 • Обучение на ръководния състав за начина на провеждане на оценяването
 • Анализ на резултатите от оценката.

Видове системи за оценка и атестация на персонала, които можем да предложим:

 • Оценка чрез атестационен формуляр (атестационна карта)
 • 360 градусова система за обратна връзка
 • Оценка на компетенции по компетентности модели
 • Система за оценка на потенциал по метода на „поведенческия триъгълник“
 • Система за оценка на мениджърски умения
 • Система за оценка на лидерски умения
 • Система за оценка по метода „Управление чрез цели“

Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.