Facebook LinkedIn език English

Обучения

Интерактивни /отворени/ семинари

Този тип обучения са насочени към разширяване на компетентности и усъвършенстване на професионални умения в конкретни области като продажби, презентации, преговори и др.. Обучението включва лекционни и динамични компоненти – казуси и упражнения. Участват специалисти и служители от различни компании. Провеждат се в населени места в специализирани зали в рамките на 1-2 дни.


Групово-динамични тренинги

Основен елемент е ученето чрез преживяване и рефлексия – драма-техники, ролеви и симулационни игри, адаптирани към типичните организационни ситуации и проблеми. Насочени са към развиване на социалната компетентности и усвояване на практически умения в конкретни сфери от човешките взаимодействия. Участват служители от една компания. Провеждат се извън населени места в подходящи почивни и курортни бази в рамките на 2-3 дни.


Тиймбилдинг

Фокусът на тези събития е постигане на творческа атмосфера, доверие и сътрудничество, които да укрепват сплотеността и мотивацията. Протичат динамично и атрактивно и включват стратегически игри и стимулиращи упражнения. Организира се за служители на една компания и е подходящо да се съчетава с традиционни фирмени събития. Провеждат се извън населени места в подходящи за целта почивни и курортни бази, в рамките на 2-3 дни. Включват и организиране на вечерна програма.


Workshop

Сесии за обмен и интегриране на опит и между специалисти от конкретна бизнес и професионална сфера. Провеждат се в населени места в рамките на 1-ден.


Свържете се с нас

Ако искате да Ви направим предложение, което ще отговори на Вашите конкретни нужди, моля попълнете формата за запитване като опишете целта, която си поставяте.

Ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.