Facebook LinkedIn език English

Новини

За втора поредна година работим по проекта на АГРИЯ АД за пълно HR обслужване


Дата: 01.12.2015

Вече втора година работим по проекта на АГРИЯ АД за пълно HR обслужване като външен HR отдел. В работата си досега направихме актуализиране на организационната структура и на длъжностните характеристики, изследвахме организационната култура, създадохме и въведохме нова система за оценка и атестация на персонала, оценихме и подредихме длъжностите. Продължаваме да работим по създаването на политики за управление на възнагражденията, както и по подбора и обучението на персонала.

Благодарим за доверието!