Facebook LinkedIn език English

За нас

Мисия, визия и ценности

Мисията ни е да предлагаме и извършваме комплексна и иновативна услуга в областта на управлението на човешките ресурси, базирана на високи професионални стандарти и адаптивно прилагане на научни аргументирани решения.

Целта на предлаганите от нас услуги е да подпомагат бизнес- организациите в усилията им да накарат хората си да извършват необикновени дела, управлявайки и развивайки ги като свой основен капитал, не по-малко важен от техните материални, финансови и информационни ресурси.

Визията ни е да бъдем лидер и предпочитан партньор в сектора на HR услугите.

Нашите конкурентни предимства:

  • Разполагаме с иновативно ноу-хау, насочено към индивидуалните нужди на всеки клиент;
  • Поставили сме си ясни приоритети за развитието на компанията;
  • Гарантираме високо качество във всички процеси на нашата работа;
  • Предлагаме комплексна услуга;
  • Нашият екип е съставен от специалисти, които преди да претендират за ролята на консултанти са поели риска и отговорността да натрупат богат и разнообразен опит в работата, организацията и управлението на хора, както в държавния, така и в частния сектор.

Нашите ценности

  • Достойнство и уважение. Задължително спазваме основните принципи на бизнеса, за да бъдем стабилен, коректен и лоялен партньор;
  • Непрекъснато усъвършенстване. Търсим и прилагаме практики на работа, които водят до иновативност, ефективност и професионална безупречност. Стемим се да предоставяме най-добрите комплексни решения по време на реализацията на всеки проект.
  • Да сме винаги лично ангажирани в това, което правим.
  • Прозрачност. Изграждаме и се придържаме към високи етични норми и бизнес практики. В отношенията си с клиентите сме открити, почтени и прозрачни. Изпълняваме обещанията си и поетите ангажименти.
  • Изискваме от себе си и от другите постигането на резултати.