Facebook LinkedIn език English

За нас

Екип


Росен Йорданов

Росен Йорданов

съдружник

Квалификация

 • Дипломиран Магистър - психолог по организационна и трудова психология. Магистър по социална психология.
 • Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-1995 г.
 • Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации“)
 • Специализирано обучение за работа с полифизиограф по системата на „Бакстър скул" САЩ - Институт по психология МВР - сертифициран курс от 1998 г.

Практика

 • Водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на продажбите, Психология на преговорите, и др.
 • Консултант по проблеми на организационно развитие и управление на промяната в бизнес организации, изграждане и управление на екипи, оценка, атестацията и развитие на човешките ресурси и др.
 • Работил е като вътрешнофирмен специалист и ръководител на дирекция по организиционно развитие и управление на човешки ресурси в застрахователна компания.
 • Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори.
 • Бил е Заместник-директор на «Институт по психология» - МВР
 • От 2014 г. е съдружник в Active Minds Consult Ltd. и Мениджър «Организационно консултиране и обучения», психолог, треньор – обучетел. Участва в създаване на център за оценка за различни клиенти, както и в различни проекти.Ася Иванова

Ася Иванова

съдружник

Квалификация

 • Дипломиран магистър по „Икономика и организация на труда" от УНСС, София.

Практика

 • Експерт по трудовоправни и осигурителни отношения. Опит 20 години.
 • Опитът й включва 20 години работа във всички области на управлението на човешки ресурси, подпомагане на управлението на множество бизнес процеси.
 • Специфичния й фокус е върху създаването, внедряването и развитието на политики по управление на човешки ресурси, организационно структуриране и преструктуриране, оценка и градиране на длъжности, управление на възнагражденията, трудовоправни и осигурителни отношения на наетите лица, набиране и подбор на персонал и управление на изпълнението.
 • Консултант по проблеми на организационно развитие на бизнес организациите, изграждане и управление на екипи, оценка, атестацията и развитие на човешките ресурси и др.
 • Работила е като специалист, мениджър и директор Човешки ресурси в сектори енергетика, реклама, строителство, и като консултант.
 • От 2008 г. е съдружник в АctiveMind Ltd. където ръководи и участва в различни проекти по разработване и внедряване на стратегии и политики по УЧР, оценяване и ранжиране на длъжности, политики и системи по управление на възнагражденията, разработване и въвеждане на системи за оценка и атстеция на персонала, центрове за оценка, подбор на персонал и др.
 • От 2014 г. е съдружник в Active Minds Consult Ltd. и Мениджър «Бизнес развитие – HR проекти“.
 • Работила е по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност.
 • Водещ на обучения по теми като „Управление на човешките ресурси", „Оценяване, атестация и мотивация на персонала", „Управление на възнагражденията" и други, свързани с управлението на човешките ресурси.
 • Асистира при провеждане на тренинг обучения и тиймбилдинг програми.ЕКИП

ЕКИП


Ние развиваме мотивиран екип от съмишленици. Чрез хората, техния професионализъм и нашите високи стандарти за качество налагаме името на компанията на българския пазар, движим развитието й, гарантираме нейния успех и добавяме стойност за нашите клиенти.

Нашият екип съчетава дългогодишния опит на водещите специалисти с новаторския дух на младите сътрудници. По този начин се гарантира постоянно високо качество на предоставяните услуги и намиране на най-добрите решения за клиента. Това дава възможност на всички да приложат на практика своите идеи, знания и опит, и да се реализират професионално.