Facebook LinkedIn език English

Новини

Започнахме проект за цялостно HR обслужване на Зенит Кроп Сайънсис България ООД


Дата: 01.01.2016

Стартирахме проект за пълно HR обслужване на ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Проектът започва с организационно структуриране, ранжиране на длъжности, разработване на длъжностни характеристики, набиране и подбор на персонал за новия производствен цех на компанията. В последствие ще продължим с разработване и внедряване на система за оценка и атестация на персонала, оценка и градиране на длъжностите, създаване на система за управление на нивата на заплащане, създаване и въвеждане на бонусна схема.